WYSZUKAJ
Dzielnica:
Nazwa obiektu:

Adres:

Słowo kluczowe:
WSZYSTKIE OBIEKTY
UŻYTKOWNIK
Login:  
Hasło:  


Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Tow. Akc. Odlewni Czcionek Samuela Orgelbranda i Synów

  • Adres obiektu:
    ul. Hoża 51, Śródmieście
  • Data powstania:
    ok. 1900 r.
  • Użytkownik:
    obiekt użytkowany (ob. SERWAR)

OPIS OBIEKTU

Zespół składa się z budynku administracyjnego, oficyny, warsztatu, garażu i głównego budynku produkcyjnego.

Budynek administracyjny-portiernia: murowany z cegły, piętrowy z parterowymi dobudówkami: z prawej strony sklepem, z lewej portiernią. Elewacja od ul. Hożej 4-osiowa, licowana cegłą. Z wyodrębnionym cokołem. Otwory okienne zamknięte lukami odcinkowymi. Nadproża z zaakcentowanymi klińcami gzymsem. Gzyms koronujący z układanej dekoracyjnie cegły. Okna skrzynkowe, drewniane, wielopodzialowe. Elewacja od dziedzińca analogiczna, z dodatkowym piętrem, gdzie dwa proste okna. Zachowane niektóre elementy dawnej stolarki.

Budynek administracyjny-oficyna: wzdłuż wschodniej granicy posesji. Piętrowy, murowany z cegły ceramicznej, nieotynkowany, licowany cegłą. Elewacja od strony ulicy 2-osiowa, od strony dziedzińca 18-osiowa, z nieznacznym ryzalitem wejściowym pośrodku. Obie elewacje z wyodrębnionym cokołem, gzymsem podokiennym w pierwszej kondygnacji, gzymsem kordonowym z układanej dekoracyjnie cegły. Gzyms koronujący prosty. W dolnej kondygnacji okna zamknięte lukami odcinkowymi. nadproża okienne z klińców, z dekoracyjnym gzymsem. W górnej – zapewne późniejszej - kondygnacji okna zamknięte lukami prostymi, nadproża bez dekoracji.

Budynek produkcyjny: dwupiętrowy, murowany z cegły, nieotynkowany. Na rzucie wydłużonego prostokąta. Stropy, staloceramiczne, o wypełnieniu ceglanym. W przyziemiu i na I piętrze wsparte filarami i żeliwnymi kolumienkami. Na ostatniej kondygnacji hala wsparta drewnianymi stolcami. Elewacje zachodnia i wschodnia opracowane podobnie. Proste, z ceglaną dekoracją jedynie na nadprożach okiennych. Z zaznaczonym cokołem, z prostymi gzymsami kordonowym i koronującym. Okna zamknięte łukami odcinkowymi. Zachowana żelazna klatka schodowa.

Autor tekstów i zdjęć: Michał Krasucki
KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW
+ dodaj komentarz


2008-10-23 12:08:14 odpowiedz
Zdjęcia tak naprawdę pokazują jedynie fragment tego, co ten budynek ma do przekazania potomności. Warto obejrzeć go z bliska.
dodał: Adam
2008-10-23 12:06:20 odpowiedz
Obiekt w bardzo zawansowanym stanie zniszczenia, chociaż jeszcze jest używany. Warto zadbać, by chociaż główna część była znakiem ubiegłych czasów.
dodał: cezar