WYSZUKAJ
Dzielnica:
Nazwa obiektu:

Adres:

Słowo kluczowe:




WSZYSTKIE OBIEKTY
UŻYTKOWNIK
Login:  
Hasło:  


Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Polskie Zakłady Philips S.A.

  • Adres obiektu:
    ul. Karolkowa 30-44, Wola
  • Data powstania:
    1922 r.
  • Użytkownik:
    obiekt użytkowany

OPIS OBIEKTU

W skład zespołu wchodzą obecnie: budynek biurowy od ul. Grzybowskiej, hale od ul. Karolkowej.

Budynek biurowy: Budynek w znacznym stopniu odbudowany po wojnie. W latach 90-tych silnie przekształcony (m.in. ocieplony i otynkowany, przez co przesłonięto część detalu), bez zachowanego historycznego detalu (poza fragmentarycznie zachowaną stolarką drzwiową). Piętrowy, z wysokim, użytkowym poddaszem. Dach kryty dachówką bitumiczną. Od ul. Grzybowskiej dziewięcioosiowy, od Karolkowej trójosiowy. Narożniki ścięte z umieszczonymi oknami. W elewacji od podwórza na czwartej osi ryzalit mieszczący klatkę schodową. W ryzalicie, w ostatniej kondygnacji wysokie, zamknięte półkoliście okno.

Hala: parterowa, dziewięcioprzęsłowa, o pow. 3.527 m kw., o wysokości ponad 6 m.

Konstrukcja: Konstrukcja hali oparta jest na słupach z dachem szedowym. W części południowej hala przekryta płytą żelbetową. Ściany murowane z cegły ceramicznej, oblicowane czerwoną cegłą, w partiach tynkowane. Dach szedowy pokryty papą.

Elewacja zachodnia: (od ul. Karolkowej), z 10 powtarzalnych przęseł wydzielonych licowanymi cegłą lizenami; z tynkowanymi belndami. Każde z nich w kształcie prostokąta zamkniętego trójkątnym szczytem. Przy szczytach pasy ze skośnie, schodkowo układanej cegły. Od strony północnej między halą a bud. biurowym brama: między ceglanymi słupkami, żeliwna, z zawieszoną na pałąku latarnią.

Elewacja wschodnia: analogiczna jak zachodnia. Blendy zamknięte łukami ocinkowymi, oblicowanymi cegłą. W blendach po cztery okna, oraz zamurowana brama.

Elewacja północna: 16-osiowa. Na wysokim ceglanym cokole. Zamknięta profilowanym gzymsem układanym z cegieł. W osiach 4-tej od wschodu i 4-tej od zachodu ryzality ujęte w licowane cegła lizeny, zamknięte trójkątnymi szczytami dekorowanymi ukośnie układaną cegłą. W ryzalicie zachodnim wejście, we wschodnim okno.

Elewacja południowa: nieregularna, otynkowana, zamknięta profilowanym gzymsem ceglanym.

Autor tekstów i zdjęć: Michał Krasucki
KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW
+ dodaj komentarz