WYSZUKAJ
Dzielnica:
Nazwa obiektu:

Adres:

Słowo kluczowe:
WSZYSTKIE OBIEKTY
UŻYTKOWNIK
Login:  
Hasło:  


Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Towarzystwo Akcyjne Lnianej i Jutowej Manufaktury; Zakłady Amunicyjne „Pocisk” S.A.

  • Adres obiektu:
    ul. Mińska 25, Praga
  • Data powstania:
    1898-lata 20-te XX w.
  • Użytkownik:
    Polskie Zakłady Optyczne Nieruchomości

OPIS OBIEKTU

W skład historycznego zespołu wchodzą cztery hale, brama i budynek administracyjno-biurowy pozostałe po Manufakturze Lnianej i Jutowej, cztery budynki wybudowane przez Fabrykę „Pocisk”, fragment muru od ul. Mińskiej, oraz budynek mieszkalny przy ul. Mińskiej 35. Resztę terenu zajmują obiekty powstałe po 1946 r. i późniejsze.
Budynek administracyjno-biurowy
Najciekawszy pod względem architektonicznym jest budynek frontowy, pełniący funkcje biurowe, muzealne, archiwum, centrali telefonicznej. Mieściło się tam także małe dzienne przedszkole dla dzieci (mogły nim przebywać też matki) robotników fabryki. Przy budynku był niewielki ogród. Architektura tego budynku z elementami neorenesansu i neoromanizmu zwraca uwagę zestawieniem jasnych i ciemniejszych elementów na elewacji. Ceglana ściana została skontrastowana z tynkowanymi elementami detalu architektonicznego, mającymi naśladować kamieniarkę.
Budynek na planie prostokąta, węższym bokiem ustawiony do ulicy, trójkondygnacyjny, kryty dachem czterospadowym. Murowany z cegły ceramicznej, wykończony cegłą licówką, z stropami drewnianymi (piętra) i staloceramicznymi (piwnice).
Elewacja od ulicy trójosiowa, z wykuszem na osi środkowej w drugiej i trzeciej kondygnacji. Nad wykuszem szczyt. Elewacja od dziedzińca 10-osiowa, z dwoma ryzalitami: dwuosiowym od strony ulicy, zwieńczonym ozdobnym szczytem i jednoosiowym w drugiej osi, mieszczącym klatkę schodową. Elewacje posadowione na wysokim cokole, w którym okienka piwniczne. Cokół otynkowany, ozdobiony pasowym boniowaniem, zakończony profilowanym gzymsem. Ponad cokołem, w pierwszej kondygnacji, okna zamknięte półkoliście: zachowane tynkowane parapety, półkoliste tynkowane nadproża z kluczem. Nad pierwszą kondygnacją profilowany gzyms kordonowy. W wyższych kondygnacjach otwory okienne w ozdobnych, tynkowanych obramieniach; w części ryzalitowej od ulicy z trójkątnymi naczółkami. Gzyms koronujący poprzedzony niskim mezzanino, w którym okienka poddasza. Szczyty nad ryzalitem i wykuszem z półkoliście zamkniętymi, arkadowymi oknami, ozdobione kostkowym gzymsem, wsparte na tryglifowych konsolach. W polu każdego ze szczytów okulus w tynku.
Brama
Od południowego zachodu do budynku dostawiona brama w formie łuku triumfalnego. Murowana z cegły, nietynkowana, trójprzelotowa. Arkadowe wejścia ujęte w pasowych obramieniach, w środkowym tynkowany klucz na osi.
Trzy hale
W części zachodniej posesji trzy zestawione ze sobą hale – powstałe zapewne na początku funkcjonowania „Juty”. Z typową dla architektury przemysłowej końca XIX w. dekoracją.
Parterowe, na planie prostokąta, nakryte dwuspadowymi dachami. Murowane z cegły ceramicznej. Ze skromnym detalem w cegle: nadproża okienne i gzymsy koronujące.
Do kompleksu trzech hal przylega późniejsza hala z 1923 r.
Hala produkcyjna
Za budynkiem biurowym znajduje się kolejna hala produkcyjna wybudowana na potrzeby „Juty”. Złożona z dwóch części: mniejszego budynku od południa połączonego łącznikiem (będącym jednocześnie przejazdem bramnym) z dużą halą. Obie na planie zbliżonym do kwadratu. Z charakterystyczną dekoracją ceglaną: prostymi nadprożami akcentowanymi pasami cegieł, kostkowymi gzymsami koronującymi, lizenami międzyokiennymi.

Niestety obiekty wybudowane w latach 20/30-tych XX w. zostały alb zniszczone, albo w znacznym stopniu przekształcone. Nie zachował się duży budynek narzędziowni: trójkondygnacyjny obiekt, o konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, wypełnionej luksferami i reprezentacyjnym wejściem. Był to bardzo nowoczesny, jak na owe czasy, obiekt.

 

Autor tekstów i zdjęć: Michał Krasucki
KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW
+ dodaj komentarz