WYSZUKAJ
Dzielnica:
Nazwa obiektu:

Adres:

Słowo kluczowe:
WSZYSTKIE OBIEKTY
UŻYTKOWNIK
Login:  
Hasło:  


Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Składy Towarzystwa Akcyjnego A. Wróblewski i Ska.

  • Adres obiektu:
    ul. Inżynierska 3, Praga
  • Data powstania:
    przed 1910 r.
  • Użytkownik:
    obiekt użytkowany przez galerie, teatry i firmy prywatne

OPIS OBIEKTU

Zespół składa się z czterech ustawionych w szeregu, w głąb posesji, budynków. Komunikację między dziedzińcami zapewniają umieszczone na osi budynków duże przejazdy bramne.
Budynki na planach prostokątów, wielokondygnacyjne, murowane z cegły ceramicznej, wykończone cegłą licówką, nakryte dachami dwuspadowymi. Stropy nad piwnicami i przejazdami bramnymi typu Kleina, na wyższych kondygnacjach drewniane podparte żeliwnymi słupami. Konstrukcja więźby dachowej drewniana, płatwiowo-kleszczowa. Dekoracja budynków głębi i elewacji tylnej budynku frontowego skromna – oparta na detalu ceglanym nadproży okiennych i gzymsów koronujących. Otwory okienne zamknięte łukami odcinkowymi, zaakcentowanymi pasami z cegieł.
Inną dekorację uzyskała elewacja frontowa pierwszego budynku. Wczesnomodernistyczna stylistyką nawiązuje do architektury romańskiej i tzw. stylu burgowego. Widoczne inspiracje architekturą niemiecką tego okresu. Elewacja sześciokondygnacyjna i siedmioosiowa, z dwoma bocznymi, dwuosiowymi pozornymi ryzalitami zwieńczonymi szczytami z dachami naczółkowymi. W dolnej kondygnacji (z sutereną), tworzącej rodzaj cokołu, trzy duże okna, zamknięte półkoliście z profilowanymi archiwoltami. Podobnie wykończony wysoki przejazd bramny na drugiej osi. Pod oknami otynkowane płyciny. Dolną kondygnację od wyższych oddziela gzyms kordonowy. W wyższych kondygnacjach otwory okienne zamknięte półkoliście z otynkowanymi klińcami w pachach łuków. W części środkowej, w piątej kondygnacji, okna z prostymi nadprożami. Nad nimi szeroki otynkowany pas tworzący rodzaj fartuchowego gzymsu kordonowego. W szóstej kondygnacji, pomiędzy ryzalitami, okna półkoliste. W ryzalitach wyodrębnione pola z oknami: na rogach flankowane tynkowanymi płycinami-lizenami; na osi duże okna zamknięte półkoliście, z szeroką ceglaną archiwoltą – w archiwolcie tynkowane trzy klińce. Nad ryzalitami facjaty - szczyty z profilowanymi gzymsami i okulusami. Nad osiami centralnymi wydatny otynkowany gzyms koronujący.
Pośrodku elewacji zachowany częściowo napis z liter nakładanych z zaprawy cementowej: „Tow. Akc. Wróblewski i S-ka.”
Na dachu w części centralnej okno typu wole oko.

Zachowana częściowo oryginalna stolarka okienna (okna wielodziałowe, niektóre skrzynkowe ze ślemieniem) i drzwiowa. We wnętrzach zachowana drewniana klatka schodowa z dekoracyjną tralkową balustradą.
Z elementów dawnego wyposażenia technicznego warto wymienić zachowany dźwig towarowy. Działające instalacje elektryczna, wodnokanalizacyjna i częściowo grzewcza (piece).

Autor tekstów i zdjęć: Michał Krasucki
KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW
+ dodaj komentarz